We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners.

Meer info
Ben je nog geen lid van Leef Lekker?
Schrijf je nu in en geniet van tal van voordelen!
 • Lekkere recepten en toffe artikels
 • Neem als eerste deel aan onze wedstrijden
 • Ontvang gratis e-coupons en krijg korting

Dit wachtwoord moet bestaat uit minstens 8 karakters, 1 hoofdletter, 1 letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (bv. / of *).

of
Login
Wil je dit recept bewaren?
Registreer je als lid van Leef Lekker en bekijk dit recept op een later moment opnieuw.

Dit wachtwoord moet bestaat uit minstens 8 karakters, 1 hoofdletter, 1 letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (bv. / of *).

of
Login
Wil je dit recept bewaren?
Registreer je als lid van Leef Lekker en bekijk dit recept op een later moment opnieuw.
Wil je deze wedstrijd bewaren?
Registreer je als lid van Leef Lekker en bekijk deze wedstrijd op een later moment opnieuw.

Dit wachtwoord moet bestaat uit minstens 8 karakters, 1 hoofdletter, 1 letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (bv. / of *).

of
Login
Wil je deze wedstrijd bewaren?
Registreer je als lid van Leef Lekker en bekijk deze wedstrijd op een later moment opnieuw.
Wil je dit artikel bewaren?
Registreer je als lid van Leef Lekker en bekijk dit artikel op een later moment opnieuw.

Dit wachtwoord moet bestaat uit minstens 8 karakters, 1 hoofdletter, 1 letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (bv. / of *).

of
Login
Wil je dit artikel bewaren?
Registreer je als lid van Leef Lekker en bekijk dit artikel op een later moment opnieuw.
Om dit recept te kunnen beoordelen moet je lid zijn van Leef Lekker.
Registreer je nu en geniet van de voordelen van Leef Lekker:
 • Lekkere recepten en toffe artikels
 • Neem als eerste deel aan onze wedstrijden
 • Ontvang gratis e-coupons en krijg korting

Dit wachtwoord moet bestaat uit minstens 8 karakters, 1 hoofdletter, 1 letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (bv. / of *).

of
Login
Om dit recept te kunnen beoordelen moet je lid zijn van Leef Lekker.
Registreer je nu en geniet van de voordelen van Leef Lekker:
Om dit artikel te kunnen beoordelen moet je lid zijn van Leef Lekker.
Registreer je nu en geniet van de voordelen van Leef Lekker:

Dit wachtwoord moet bestaat uit minstens 8 karakters, 1 hoofdletter, 1 letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (bv. / of *).

of
Login
Om dit artikel te kunnen beoordelen moet je lid zijn van Leef Lekker.
Registreer je nu en geniet van de voordelen van Leef Lekker:
Login

Privacy

Cookies

Algemeen

De website www.leeflekker.be (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door FrieslandCampina Belgium NV, Venecolaan 17 te Aalter, gevestigd te België, hierna samen genoemd 'FrieslandCampina'.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

De persoonsgegevens die werden ingezameld met uw instemming worden geregistreerd in de bestanden van FrieslandCampina, verantwoordelijke voor de verwerking conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Waarom verzamelt FrieslandCampina gegevens?

Op sommige onderdelen van de website wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor diverse doeleinden:

 • De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel, zoals dat op de website staat.
 • Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te benaderen met nieuws over onze producten en over de FrieslandCampina acties. De wijze van communicatie is gebaseerd op de gegevens die u ons verstrekt: uw naam en adresgegevens gebruiken we om u per post informatie over FrieslandCampina en/of haar producten toe te sturen. Als u ons uw emailadres en/of telefoonnummer heeft overgemaakt, veronderstellen wij uw akkoord om u tevens per e-mail en/of sms aan te schrijven. Voor het geval u deze vormen van communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeur kosteloos te wijzigen.
 • Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij al beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

Daarnaast gebruiken we Google Analytics, een zakelijke webanalyse-oplossing die FrieslandCampina het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan FrieslandCampina eventuele reclame campagne's of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit jouw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u FrieslandCampina uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als FrieslandCampina uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan bedrijven waar het mee samenwerkt, dan zal het u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt en tevens informatie verzameld op onze website door middel van cookies. Dit is een standaardtechnologie op internet die toelaat om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren, zoals de bezochte pagina's en diensten van onze website. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.

U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij de aanmaak van cookies verhindert. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Wij verwerken tevens informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt. Daarnaast gebruiken de diverse FrieslandCampina-websites Google Analytics. (zie hierboven )

Wij raden alle ouders of begeleiders aan om hun kinderen te begeleiden wanneer zij gebruik maken van het Internet, en om hun kinderen te leren hoe zij hun persoonlijke informatie kunnen beschermen als zij aan het surfen zijn.

Aan wie kan FrieslandCampina gegevens verstrekken?

Behoudens zoals hieronder aangeduid of indien anders gemeld bij inzameling, zal FrieslandCampina uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de persoonsgegevens, die op onze websites of anders worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden en dienen de privacy wetgeving strikt na te leven. Tevens kunnen wij gegevens doorgeven aan derden met wie we een actie of wedstrijd organiseren.

Verwijzingen naar andere websites

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat FrieslandCampina verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. FrieslandCampina is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming van uw gegevens
De gegevens die FrieslandCampina verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. FrieslandCampina draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Daarnaast wordt de website beheerd door een externe onderneming, die deze gegevens alleen mag gebruiken in overeenstemming met de instructies van FrieslandCampina. Daarnaast dient ook deze onderneming passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de (persoons)gegevens en dient zij te voldoen aan de toepasselijke wettelijke regelgeving.

Kosteloos Inzagerecht en recht tot schrapping
Slechts enkele gegevens moeten verplicht worden doorgegeven om van de diensten gebruik te maken die op de website worden aangeboden. U heeft steeds het recht FrieslandCampina kosteloos te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of u kunt aangeven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen aan FrieslandCampina met bewijs van identiteit.

Tot wie wend ik mij met vragen ivm privacy?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van FrieslandCampina, kunt u contact opnemen met:

FrieslandCampina Belgium NV
T.a.v. Verantwoordelijke Privacy Leef Lekker
Venecolaan 17
9880 Aalter

Ten slotte

Door gebruik te maken van onze website accepteert u dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden in de Privacy Verklaring. Indien wij besluiten de Privacy Verklaring te wijzigen, worden deze wijzigingen op onze website geplaatst en zijn zij onmiddellijk van toepassing. Op deze Privacy Verklaring is Belgisch recht van toepassing.

Indien u een vraag heeft over de privacy verklaring, neem dan contact op met privacybelgium@frieslandcampina.com.

Onze merken

Word lid van Leef Lekker

 • Lekkere recepten en toffe artikels
 • Neem als eerste deel aan onze wedstrijden
 • Ontvang gratis e-coupons en krijg korting